En Un Minuto: Estados Unidos reafirma que no paga rescates

SIGUIENTE:

En Un Minuto: Estados Unidos reafirma que no paga rescates Retiro de Guardia Nacional de Ferguson, infectados con ébola de alta, EEUU reafirma que no paga rescates.
Copia Codigo
Enlace